Wir – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 1.142 Rekrut [-1.142]
 • 263 Ochotnik [-263]
 • 281 Konny [-100]
 • 92 Kusznik
 • 170 Elitarny Żołnierz
 • 642 Rekrut [-642]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 155 Konny [-50]
 • 138 Elitarny Żołnierz
 • 1.124 Rekrut [-1.124]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 200 Konny [-50]
 • 170 Elitarny Żołnierz
 • 393 Rekrut [-393]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 155 Konny [-50]
 • 138 Elitarny Żołnierz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 844 Rekrut [-844]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 304 Konny [-100]
 • 92 Kusznik
 • 199 Elitarny Żołnierz
 • 393 Rekrut [-393]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 276 Konny [-50]
 • 188 Elitarny Żołnierz
 • 826 Rekrut [-826]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 307 Konny [-50]
 • 199 Elitarny Żołnierz
 • 393 Rekrut [-393]
 • 177 Ochotnik [-177]
 • 155 Konny [-50]
 • 138 Elitarny Żołnierz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności zapraszania.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Konny [straty: 49R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala 128 Rekrut, 110 Konny, 12 Elitarny Żołnierz [straty: 128R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy,
50 Łowca
1 fala 112 Rekrut, 138 Elitarny Żołnierz [straty: 112R]
G1 4 200 Łotr 1 fala 1 fala 200 Rekrut
2 fala 80 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz [straty: 280R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy,
100 Łowca
1 fala 153 Rekrut, 97 Elitarny Żołnierz [straty: 153R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy,
20 Łowca
1 fala 121 Rekrut, 129 Elitarny Żołnierz [straty: 121R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala 82 Ochotnik, 130 Konny, 38 Elitarny Żołnierz [straty: 82 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala 124 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 124R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych,
50 Łowca
1 fala 157 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty: 157R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych,
80 Łowca, Żelaznozębny
1 fala 50 Konny
2 fala 95 Ochotnik, 105 Konny, 50 Elitarny Żołnierz [straty: 95 Och, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala 18 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 18R]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych,
50 Łowca, Chuck
1 fala 50 Konny
2 fala 86 Ochotnik, 72 Konny, 92 Kusznik [straty: 86 Och, 50K]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 112 Rekrut + 138 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 82 Ochotnik + 38 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala 82 Ochotnik + 38 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala 112 Rekrut + 138 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 112 Rekrut + 138 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 82 Ochotnik + 38 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Weterana na obóz 7.