Synowie Małego Krawca – Generał 250 z Puszkarzami

Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26. Generała wysyłamy na obóz 27, który zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Jednostki: 2919 Rekrut + 1386 Łucznik + 1071 Ochotnik + 158 Konny + 139 Wyborny Łucznik + 1 Elitarny Żołnierz + 104 Kusznik + 162 Puszkarz
[straty 2919R + 1386Ł + 1071 Och + 139WŁ]

Potrzebne jednostki z blokami: 1510 Rekrut + 936 Łucznik + 474 Ochotnik + 238 Konny + 139 Wyborny Łucznik + 116 Żołnierz
+ 335 Elitarny Żołnierz + 104 Kusznik + 162 Puszkarz
[straty 1510R + 936Ł + 474 Och + 139WŁ + 79Ż]

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 19 Puszkarz [straty 101R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala 108 Ochotnik, 30 Konny, 112 Puszkarz [straty 108 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala 90 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 90R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 76 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 73 Puszkarz [straty 76 Och]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych,
Jednooki Bert
1 fala 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty 135R]
G2 6 50 Niedźwiedź,
40 Przywódca Watahy
1 fala 90 Rekrut, 160 Puszkarz [straty 90R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala 145 Rekrut, 105 Puszkarz [straty 145R]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 90 Łucznik, 56 Wyborny Łucznik, 104 Kusznik [straty 90Ł, 56WŁ]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala 107 Rekrut, 143 Puszkarz [straty 107R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala 100 Łucznik, 83 Wyborny Łucznik, 67 Kusznik [straty 100Ł, 83WŁ]
G4 11 40 Niedźwiedź,
70 Przywódca Watahy
1 fala 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty 110R]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala 150 Łucznik, 100 Puszkarz [straty 150Ł]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant,
Wielki Niedźwiedź
1 fala 115 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty 115 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala 199 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz [straty 199R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis,
Kłamliwa Koza
1 fala 200 Łucznik
2 fala 88 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty 200Ł, 88 Och]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala 154 Rekrut, 96 Puszkarz [straty 154R]
G5 17 140 Dzik 1 fala 140 Rekrut, 110 Puszkarz [straty 140R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala 150 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty 150 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala 170 Łucznik
2 fala 136 Rekrut, 114 Puszkarz [straty 170Ł, 136R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty 146R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 190 Łucznik
2 fala 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny, 38 Puszkarz [straty 190Ł, 53R]
G6 22 190 Dzik 1 fala 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Puszkarz [straty 221R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź,
90 Przywódca Watahy,
Przywódca Gigantów
1 fala 200 Łucznik
2 fala 151 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 98 Puszkarz [straty 200Ł, 151R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala 186 Łucznik, 64 Puszkarz [straty 186Ł]
G7 25 70 Przywódca Watachy, 30 Lis 1 fala 100 Rekrut, 150 Puszkarz [straty 100R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala 140 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty 140 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty 98R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 89 Puszkarz [straty 90 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala 102 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty 102 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala 120 Rekrut, 130 Puszkarz [straty 120R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 111 Rekrut, 139 Puszkarz [straty 111R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych,
40 Łowca
1 fala 200 Rekrut
2 fala 108 Rekrut, 55 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Puszkarz [straty 308R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty 89R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala 69 Ochotnik, 110 Konny, 71 Puszkarz [straty 69 Och]
G9 35 200 Oprych 1 fala 116 Ochotnik, 134 Puszkarz [straty 116 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych,
Święty Pałkołaj
1 fala 115 Rekrut, 17 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty 115R, 17 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2, 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9Obóz 12Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 25 i 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał z Ga dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie (czerwonym kółkiem) z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy ten dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie (czerwonym kółkiem), z W (135 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 114 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gd (45 Elitarny Żołnierz + 155 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, z Ge (135 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generła na obóz 7, zaraz po nich z W (90 Łucznik + 56 Wyborny Łucznik + 104 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 8.

Z Gf (99 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zostanie on przechwycony przez obóz 9, zaraz po nim z W (100 Łucznik + 83 Wyborny Łucznik + 67 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gg (98 Elitarny Żołnierz + 102 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim z W (115 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 134 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 13.

Z Gh (30 Żołnierz + 165 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 15, z Gi (80 Elitarny Żołnierz + 119 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, z Gj (86 Żołnierz + 82 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18, zostanie on przechwycony przez obóz 17, zaraz po nim z W (150 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 99 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 18.

Z Gk (177 Rekrut) wysyłamy Gnerała na obóz 22, zaraz po nim z G6 (1 fala 200 Łucznik) i W (2 fala 151 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 98 Puszkarz), wysyłamy Generała i Weterana na obóz 23. (blok spokojnie wychodzi, tylko trzeba puszczać generałów jeden za drugim, blok pada 7-9sekund po wejsciu Weterana do kopalni)

Z Gl (21 Elitarny Żołnierz + 178 Konny) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim z Gm (126 Elitarny Żołnierz + 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, zaostanie on przechwycony przez obóz 26, zaraz o nim z W (98 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 151 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim z W (79 Żołnierz + 1 Elitarny Żołnierz + 90 Konny + 80 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim z W (115 Rekrut + 17 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 117 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 36.