Sprytny Mały Krawiec – Generał 270 z PuszkarzamiPotrzebne jednostki: 3163 Rekrut + 1387 Łucznik + 742 Ochotnik + 470 Konny + 580 Wyborny Łucznik + 1 Elitarny Żołnierz
+ 200 Kusznik + 196 Puszkarz
[straty 3163R + 448K + 1387Ł + 742 Och + 580WŁ]

Dodatkowe jednostki z blokami: 2431 Rekrut + 1007 Łucznik + 635 Ochotnik + 265 Konny + 359 Wyborny Łucznik + 102 Żołnierz
+ 190 Elitarny Żołnierz + 200 Kusznik + 203 Puszkarz
[straty 2431R + 138K + 1007Ł + 635 Och + 359WŁ + 102Ż]

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 57 Puszkarz [straty 87R]
G1 2 200 Łowca 1 fala 270 Konny [straty 0]
G1 3 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala 52 Ochotnik, 120 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty 52 Och]
G1 4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala 200 Wyborny Łucznik
2 fala 39 Ochotnik, 145 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Puszkarz [straty 200WŁ, 39 Och]
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala 136 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny, 38 Puszkarz [straty 136R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala 108 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Puszkarz [straty 108R]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty 100R]
G2 8 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala 77 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 122 Puszkarz [straty 77 Och]
G2 9 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala 53 Ochotnik, 115 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty 53 Och]
G2 10 99 Oprych, 100 Łowca,
Żelaznoręki
1 fala 200 Rekrut
2 fala 64 Rekrut, 115 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Puszkarz [straty 264R]
G3 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty 135R]
G3 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty 135R]
G3 13 50 Niedźwiedź,
40 Przywódca Watahy
1 fala 80 Rekrut, 80 Konny, 110 Puszkarz [straty 80R]
G3 14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty 134R]
G3 15 110 Niedźwiedź 1 fala 130 Rekrut, 140 Puszkarz [straty 130R]
G3 16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala 75 Łucznik, 125 Wyborny Łucznik
2 fala 70 Łucznik, 200 Kusznik [straty 145Ł, 125WŁ]
G4 17 150 Lis 1 fala 74 Ochotnik, 196 Puszkarz [straty 74 Och]
G4 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis 1 fala 140 Rekrut, 130 Puszkarz [straty 140R]
G4 19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala 200 Łucznik
2 fala 147 Rekrut, 123 Puszkarz [straty 147R, 200Ł]
G4 20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala 55 Łucznik, 145 Wyborny Łucznik
2 fala 128 Łucznik, 142 Kusznik [straty 183Ł, 145WŁ]
G5 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź,
60 Przywódca Watahy
1 fala 200 Łucznik
2 fala 105 Rekrut, 50 Konny, 115 Puszkarz [straty 105R, 200Ł]
G5 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy 1 fala 186 Rekrut, 84 Puszkarz [straty 186R]
G5 23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala 200 Łucznik
2 fala 143 Rekrut, 127 Puszkarz [straty 200Ł, 143R]
G5 24 70 Niedźwiedź, 110 Lis,
20 Gigant
1 fala 200 Konny
2 fala 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala 105 Rekrut, 165 Puszkarz [straty 90Ł, 110WŁ, 200K, 105R]
G6 25 90 Niedźwiedź,
70 Przywódca Watahy
1 fala 170 Łucznik
2 fala 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty 119R, 170Ł]
G6 26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant,
Wielki Niedźwiedź
1 fala 200 Łucznik
2 fala 200 Rekrut
3 fala 74 Ochotnik, 196 Kusznik [straty 200Ł, 200R, 74 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala 111 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Puszkarz [straty 111R]
G7 28 220 Oprych 1 fala 131 Ochotnik, 139 Puszkarz [straty 131 Och]
G7 29 180 Oprych, 100 Łowca,
Żelaznozębny
1 fala 138 Konny
2 fala 151 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty 151 Och, 138K]
G8 30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych,
80 Łowca
1 fala 72 Rekrut
2 fala 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 82 Puszkarz [straty 149R]
G8 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala 114 Rekrut, 156 Puszkarz [straty 114R]
G8 32 200 Oprych, 80 Łowca 1 fala 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty 235R, 110K]
G8 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych,
Krawiec Konkurent
1 fala 200 Rekrut
2 fala 91 Ochotnik, 179 Puszkarz [straty 200R, 91 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3Obóz 9Obóz 15Obóz 19Obóz 23Obóz 28Obóz 32

Z Ga (59 Elitarny Żołnierz + 134 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim z W (58 Żołnierz + 1 Elitarny Żołnierz + 117 Konny + 94 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 4.

Z Gb (59 Elitarny Żołnierz + 134 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim z W (44 Żołnierz + 1 Elitarny Żołnierz + 131 Konny + 94 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 10.

Z Gc (130 Elitarny Żołnierz + 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim z G3 (1 fala 75 Łucznik + 125 Wyborny Łucznik) i W (2 fala 70 Łucznik + 200 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 16.

Wysyłamy pierwszą falę (1 fala 95 Rekrut) na obóz 19. Po przegranej walce, z Gd (179 Elitarny Żołnierz + 21 Puszkarz) wysyłamy generała na obóz 19, zaraz po nim z G4 (1 fala 55 Łucznik + 145 Wyborny Łucznik) i W (2 fala 128 Łucznik + 142 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 20.

Wysyłamy pierwszą falę (1 fala 97 Rekrut) na obóz 23. Po przegranej walce, z Ge (2 fala 140 Elitarny Żołnierz + 60 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 23, zaraz po nim z G5 (1 fala 110 Łucznik + 89 Wyborny Łucznik) i W (2 fala 168 Ochotnik + 102 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 24.

Z Gf (189 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 28, zaraz po nim z G7 (1 fala 138 Konny) i W (2 fala 151 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 118 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 29.

Z Gg (133 Elitarny Żołnierz + 43 Konny + 24 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 33 (generał zmieni cel i zaatakuje obóz 32), zaraz po nim z G8 (1 fala 200 Rekrut) i W (2 fala 91 Ochotnik + 179 Puszkarz) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 33.