Ryczący Byk – Generał 250 z Puszkarzami (szybki drop)

Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Potrzebne jednostki: 1587 Rekrut + 142 Ochotnik + 110 Konny + 200 Elitarny Żołnierz + 172 Puszkarz [straty 1587R + 142 Och + 110K]

Potrzebne jednostki z blokami: 925 Rekrut + 142 Ochotnik + 2 Konny + 200 Elitarny Żołnierz + 172 Puszkarz [straty 925R + 142 Och]

Garnizon Numer Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala 50 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada,
50 Katafrakt
1 fala 162 Rekrut, 88 Puszkarz [straty 162R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala 200 Rekrut
2 fala 154 Rekrut, 96 Puszkarz [straty 354R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt,
40 Konna Amazonka
1 fala 110 Konny
2 fala 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty 94R, 110K]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada,
30 Katafrakt, Wściekły Byk
1 fala 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty 146R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty 210R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku,
80 Siewca Pożogi
1 fala 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty 149R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu
80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta
1 fala 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty 77R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz [straty 208R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku,
60 Siewca Pożogi
1 fala 137 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty 137R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta,
70 Siewca Pożogi
1 fala 142 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty 142 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 8Obóz 10

Blokowanie obozu 3 jest ryzykowne. Wykonujesz blok na własną odpowiedzialność.
Z Ga (158 Elitarny Żołnierz + 2 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala 142 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 11.