Ryczący Byk – Generał 250 z Puszkarzami szybki dropPotrzebne jednostki: 487 Rekrut + 580 Łucznik + 414 Ochotnik + 59 Żołnierz + 191 Elitarny Żołnierz + 114 Kusznik + 144 Puszkarz
[straty 487R + 580Ł + 414 Och + 59Ż]

Potrzebne jednostki z blokami: 391 Rekrut + 580 Łucznik + 414 Ochotnik + 59 Żołnierz + 247 Elitarny Żołnierz + 114 Kusznik + 144 Puszkarz
+ 65 Konny [straty 391R + 580Ł + 414 Och + 59Ż]

Garnizon Numer Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala 60 Rekrut, 190 Elitarny Żołnierz [straty 60R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada,
80 Łucznik Konny
1 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G1 3 100 Nomada, 60 Łucznik Konny 1 fala 96 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty 96R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka,
40 Łucznik Konny
1 fala 59 Żołnierz, 191 Elitarny Żołnierz [straty 59Ż]
G2 5 110 Nomada, 50 Katafrakt,
40 Konna Amazonka
1 fala 28 Ochotnik, 155 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 66 Puszkarz
[straty 28 Och, 154Ł]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 50 Rekrut, 100 Łucznik, 100 Puszkarz [straty 50R, 100Ł]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku,
80 Siewca Pożogi
1 fala 36 Rekrut, 102 Łucznik, 112 Kusznik [straty 36R, 100Ł]
G2 8 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 39 Rekrut, 122 Łucznik, 89 Puszkarz [straty 39R, 122Ł]
G3 9 60 Włócznik Konny, 90 Nomada,
50 Katafrakt
1 fala 125 Ochotnik, 125 Puszkarz [straty 125 Och]
G3 10 100 Włócznik Konny, 70 Nomada,
30 Katafrakt, Wściekły Byk
1 fala 106 Ochotnik, 144 Puszkarz [straty 106 Och]
G4 11 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku,
60 Siewca Pożogi
1 fala 50 Rekrut, 86 Łucznik, 114 Kusznik [straty 50R, 84Ł]
G4 12 80 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi
1 fala 155 Ochotnik, 20 Łucznik, 1 Eliarny Żołnierz, 74 Kusznik
[straty 20Ł, 155 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3

Z Ga (56 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4 (zostanie on przechwycony przez obóz 3), gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie, z W (59 Żołnierz, 191 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4.