Ryczący Byk – Generał 250 z Puszkarzami (szybki drop)Potrzebne jednostki: 1046 Rekrut + 142 Ochotnik + 110 Konny + 1 Elitarny Żołnierz + 172 Puszkarz [straty 1046R + 142 Och + 110K]

Potrzebne jednostki z blokami: 580 Rekrut + 142 Ochotnik + 152 Konny + 36 Elitarny Żołnierz + 172 Puszkarz [straty 580R + 142 Och]

Garnizon Numer Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 Arcykapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta,
70 Siewca Pożogi
1 fala 142 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty 142 Och]
G2 2 20 Kapłan Mrocznego Kultu
80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta
1 fala 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty 77R]
G2 3 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku,
80 Siewca Pożogi
1 fala 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty 149R]
G2 4 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty 210R]
G2 5 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz [straty 208R]
G3 6 110 Nomada, 50 Katafrakt,
40 Konna Amazonka
1 fala 110 Konny
2 fala 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty 94R, 110K]
G3 7 60 Włócznik Konny, 90 Nomada,
50 Katafrakt
1 fala 162 Rekrut, 88 Puszkarz [straty 162R]
G3 8 100 Włócznik Konny, 70 Nomada,
30 Katafrakt, Wściekły Byk
1 fala 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty 146R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4Obóz 6 i 7

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim z W (1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gb (35 Elitarny Żołnierz + 152 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim z W (1 fala 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 8.