Bagienna Wiedźma – Generał 200 z ŻołnierzamiPotrzebne jednostki 389 Rekrut + 133 Łucznik + 200 Konny + 122 Żołnierz + 55 Wyborny Łucznik [straty 389R + 133Ł + 71Ż]

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala 200 Konny [straty 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala 6 Rekrut, 194 Konny [straty 6R]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Konny [straty 11R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Konny [straty 11R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala 45 Rekrut, 100 Żołnierz [straty 45R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Kapłan Mrocznego Kultu,
33 Jeździec Mroku
1 fala 52 Rekrut, 100 Żołnierz [straty 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala 54 Rekrut, 84 Żołnierz, 62 Konny [straty 53R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 53 Rekrut, 147 Konny [straty 53R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala 120 Rekrut
2 fala 23 Rekrut, 122 Żołnierz, 55 Wyborny Łucznik [straty 143R]
G3 10 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu,
Bagienna Wiedźma
1 fala 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala 74 Żołnierz, 126 Konny [straty 15R, 133Ł, 71Ż]