Podbicie Wyspy


Ważne informacje:

Doświadczenie za ominięte obozy zostanie nam przyznane po pokonaniu Przywódcy bandytów w danym sektorze
Możliwy Łup – przedstawia pule możliwego łupu, za każdy pokonany obóz, spośród tej puli losowany jest jeden z niżej wymienionych łupów. Jeśli zależy nam na surowcach atakujemy każdy obóz po kolei, a przywódcę jako ostatni.
Strefa 1 oraz 4 zostaje nam oddana bez żadnej walki
W podbitej strefie należy wybudować magazyn aby móc z niej korzystać
Dla stref 6 i 9 podane jednostki to tylko przykład. Na tym etapie gry, każdy powinien sam, za pomocą symulatora sprawdzić warianty, w zależności od posiadanego wojska
Generał może zahaczyć o inne obozy niż te podane w poradniku
Strefy należy podbijać w kolejności podanej poniżej (1,4,2,5,7,3,8,6,9).

Mapa Wyspy z podziałem na strefy:


Strefa 2

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 6 Łotrzyk 1 fala 10 Rekrut [straty 3R]
G 2 12 Łotrzyk 1 fala 25 Rekrut [straty 6R]

Strefa 5

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 10 Łotrzyk 1 fala 5 Rekrut, 18 Łucznik [straty 5R]
G 2 20 Łotrzyk 1 fala 20 Rekrut, 18 Łucznik [straty 10R]
G 3 15 Łotrzyk 1 fala 10 Rekrut, 18 Łucznik [straty 7R]
G 4 25 Łotrzyk 1 fala 13 Rekrut, 36 Łucznik [straty 12R]
G 5 15 Łotrzyk, 20 Miotacz Kamieniami 1 fala 26 Rekrut, 36 Łucznik [straty 25R]
G 6 20 Łotrzyk, 20 Miotacz Kamieniami 1 fala 28 Rekrut, 36 Łucznik [straty 28R]
G 7 30 Łotrzyk, 20 Miotacz Kamieniami 1 fala 33 Rekrut, 56 Łucznik [straty 33R]

Możliwe Łupy:

50 szt
100 szt
50 szt


Strefa 7

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 60 Łotrzyk 1 fala 70 Rekrut, 50 Łucznik [straty 30R]
G 2 50 Łotrzyk, 20 Miotacz Kamieni 1 fala 80 Rekrut, 50 Łucznik [straty 43R]
G 3 60 Łotrzyk, 20 Miotacz Kamieni 1 fala 80 Rekrut, 50 Łucznik [straty 47R]
G 4 100 Łotrzyk 1 fala 125 Rekrut, 50 Łucznik [straty 50R]
G 5 1 Śmierdziel, 150 Łotrzyk 1 fala 90 Rekrut, 110 Łucznik [straty 89R]

Możliwe Łupy:

50 szt
50 szt
50 szt
100 szt
50 szt


Strefa 3

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 40 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieniami 1 fala 100 Rekrut, 75 Łucznik [straty 52R]
G 2 90 Łotrzyk, 10 Miotacz Kamieniami 1 fala 53 Rekrut, 147 Łucznik [straty 53R]
G 3 5 Łotrzyk, 5 Miotacz Kamieni 1 fala 10 Rekrut, 75 Łucznik [straty 7R]
G 4 80 Łotrzyk, 120 Hajduk 1 fala 200 Rekrut [straty 89R]
G 5 80 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala 125 Rekrut, 75 Łucznik [straty 80R]
G 6 5 Łotrzyk, 85 Miotacz Kamieniami 1 fala 125 Rekrut, 75 Łucznik [straty 70R]
G 7 1 Jednooki Bert, 79 Łotr 1 fala 125 Rekrut, 75 Łucznik [straty 87R]

Możliwe Łupy:

50 szt
50 szt
50 szt
50 szt
50 szt
50 szt
20 szt


Strefa 8

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 180 Hajduk, 20 Łowca 1 fala 200 Rekrut [straty 70R]
G 2 180 Łotr, 20 Hajduk 1 fala 200 Rekrut
2 fala 180 Rekrut [straty 273R]
G 3 100 Łotr, 40 Hajduk, 60 Łowca 1 fala 199 Rekrut
2 fala 150 Rekrut [straty 42-58R] lub 30 Rekrut, 110 Koń [straty 1R]
G 4 1 Żelaznozębny, 149 Łowca,
50 Oprych
1 fala 119 Rekrut, 81 Koń
2 fala 105 Rekrut, 32 Ochotnik, 30 Koń, 33 Wyborny Łucznik [straty 214R, 94K, 32 Och]

Możliwe Łupy:

150 szt
150 szt
50 szt
500 szt
500 szt
100 szt


Strefa 6

Atak na obozy:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 150 Łotr, 30 Hajduk, 20 Łowca 1 fala 199 Rekrut
2 fala 175 Rekrut [straty 258R]
G 2 1 Chuck, 50 Hajduk, 49 Łowca, 100 Oprych 1 fala 120 Koń
2 fala 90 Rekrut, 40 Ochotnik, 70 Łucznik
3 fala 200 Rekrut [straty 211R, 40 OCH, 120K, 70Ł]

Możliwe Łupy:

150 szt
100 szt
250 szt
200 szt
150 szt
200 szt
200 szt


Strefa 9

Atak na obozy wersja z Generałem 200:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 50 Hajduk, 40 Łowca, 110 Oprych 1 fala 150 Rekrut
2 fala 77 Rekrut, 1 Żołnierz, 51 Koń, 71 Wyborny Łucznik [straty 227R]
G 2 60 Hajduk, 120 Łowca,
20 Oprych
1 fala 72 Rekrut
2 fala 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 184 Koń [straty 87R]
G 3 30 Hajduk, 10 Łowca,
160 Oprych
1 fala 200 Rekrut
2 fala 98 Rekrut, 1 Żołnierz, 15 Koń, 86 Wyborny Łucznik [straty 298R]
G 4 80 Hajduk, 70 Łowca, 50 Oprych 1 fala 96 Rekrut
2 fala 43 Rekrut, 1 Żołnierz, 90 Koń, 66 Wyborny Łucznik [straty 139R]
G 5 70 Hajduk, 70 Łowca, 60 Oprych 1 fala 84 Rekrut
2 fala 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 89 Koń, 55 Wyborny Łucznik [straty 139R]
G 6 170 Hajduk, 10 Łowca,
20 Oprych
1 fala 200 Rekrut [straty 83R]
G 7 50 Hajduk, 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala 75 Rekrut
2 fala 96 Rekrut, 1 Żołnierz, 75 Koń, 28 Wyborny Łucznik [straty 170R]
G 8 1 Krwawa Maryna, 199 Hajduk 1 fala 199 Koń
2 fala 35 Ochotnik, 50 Żołnierz, 115 Wyborny Łucznik [straty 199K, 35 Och, 47Ż]lub 2 fala 135 Ochotnik, 16 Żołnierz, 49 Wyborny Łucznik [straty 199K, 135 Och, 16Ż]

Atak na obozy wersja z Generałem 250:

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G 1 50 Hajduk, 40 Łowca, 110 Oprych 1 fala 80 Rekrut
2 fala 110 Rekrut, 80 Koń, 60 Wyborny Łucznik [straty 186R]
G 2 60 Hajduk, 120 Łowca, 20 Oprych 1 fala 72 Rekrut
2 fala 20 Rekrut, 230 Koń [straty 82R]
G 3 30 Hajduk, 10 Łowca, 160 Oprych 1 fala 200 Rekrut
2 fala 80 Rekrut, 15 Koń, 155 Wyborny Łucznik [straty 279R]
G 4 80 Hajduk, 70 Łowca, 50 Oprych 1 fala 96 Rekrut
2 fala 40 Rekrut, 140 Koń, 70 Wyborny Łucznik [straty 132R]
G 5 70 Hajduk, 70 Łowca, 60 Oprych 1 fala 84 Rekrut
2 fala 50 Rekrut, 140 Koń, 60 Wyborny Łucznik [straty 128R]
G 6 170 Hajduk, 10 Łowca, 20 Oprych 1 fala 70 Rekrut, 60 Ochotnik, 120 Żołnierz [straty 69R]
G 7 50 Hajduk, 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala 60 Rekrut
2 fala 71 Rekrut, 1 Żołnierz, 85 Koń, 93 Wyborny Łucznik [straty 132R]
G 8 1 Krwawa Maryna, 199 Hajduk 1 fala 199 Koń
2 fala 106 Rekrut, 36 Ochotnik, 108 Wyborny Łucznik [straty 199K, 106R, 36 Och]

Możliwe Łupy:

300 szt
500 szt
500 szt
1000 szt
1000 szt
1000 szt
1000 szt
1000 szt
1000 szt
400 szt
50 szt
100 szt
200 szt
200 szt
100 szt